SUNLIGHT 

Vi sinh cao cấp xử lý 4 trong 1:

 • Vừa xử lý nước.
 • Xử lý đáy.
 • Xử lý khí độc.
 • Cắt tảo
 • tạo ra sự ổn định xuyên suốt quá trình nuôi của bà còn nuôi tôm.

Thành phần: Trong 1.000g sản phẩm có chứa:

 • Bacillus subtilis:  …………………….. 4,05 x 10 9CFU/g
 • Lactobacillus plantorum:  …………. 7,06 x 108 CFU/g
 • Lactobacillus acidophilus:  …………..3,2 x 108 CFU/g
 • Saccharomyces boulardi: …………..2,8 x 10 CFU/g
 • Lactobacillus acidophilus:……..….3,2 x 108   CFU/g
 • Lactobacillus plantarum:………… 7,6 x 108   CFU/g
 • Rhodobacter sp:…………………..…..3 x 107 CFU/g
 • Bacillus spp ………………………….1,72 x 105 CFU/g
 • Saccharomyces spp (min) …………6,75 x 104 CFU/g
 • Protease……………………………………….75.760IU/g
 • Amylase………………………………………..779.000IU/g
 • Lyase……………………………………………779.0000IU/g
 • Lipase…………………………………………..739.0000IU/g
 • Chất đệm vừa đủ ……………………………………………1kg.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

ĐỊNH KỲ: Sử dụng 1 gói cho 4.000-6.000 mét khối nước.
SỬ DỤNG HẰNG NGÀY: Sử dụng 1/10 gói cho 2.000-3.000 mét khối nước.
CẮT TẢO: Sử dụng 1 gói/1.000 mét khối nước vào lúc 21h trong ngày.
XỬ LÝ NƯỚC: Sử dụng 1 gói/ 2.000-3.000 mét khối nước.
XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2 : Sử dụng 1 gói/1.000 mét khối nước.

 

Gọi ngay: 0869750259 để nhận giá tốt nhất
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi